10.10.12

Imaginant nous camins

Em dóna que pensar, que en els darrers dies, en converses diferents amb dones diferents (totes al voltant dels quaranta) ha sortit en conversa un tema comú: els desitjos d'albirar un futur laboral diferent a l'actual.

En cap cas, no era un desig de progressar i pujar a les empreses actuals, sinó més aviat el contrari. És un desig de canviar totalment, de fer un trencament amb la vida fins el moment, i de dedicar-se a una  feina que només ofereixi recompenses i satisfaccions personals i permeti viure dignament sense excessos.

No sé fins a quin punt aquests desitjos estan madurats, ni seríem capaços de portar-los a terme (renunciar al que tenim és molt i molt difícil), però que existeixin aquests sentiments és simptomàtic, no?

Desencís a les feines actuals, falta de motivació, excessives exigències, futur incert.... segurament són alguns dels fets que fan créixer al nostre interior quimeres i somnis.